• realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace

ALLROUND mobilní zdvihák vík a mříží

Mobilní zdvihák (hever) ALLROUND slouží k usnadnění k otvírání, zdvihání, manipulaci a následné opětovné uložení vík kanalizačních poklopů a mříží uličních vpustí. Šetří záda dělníků a ergonomie odpovídá podmínkám bezpečnosti práce.

ALLROUND 

UKÁZKY Z REALIZACE

realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace

KONTAKTY

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Za Stodolou 20, Modletice
251 70 Dobřejovice
IČO : 47549891

tel: +420 323 637 041
e-mail: opravypoklopu@sving.cz

Dispečink HOT LINE

+420 608 074 098