• realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace

ÚVOD

SVING|Opravy poklopů je společnost zabývající se profesionálními opravami, výměnami a výškovými regulacemi kanalizačních poklopů a mříží uličních vpustí včetně samonivelačních.

Mezi další činnosti patří instalace a opravy kvadratických* a jiných speciálních poklopů, vodárenských poklopů, instalace liniového odvodnění pomocí odvodňovacích žlabů, opravy výtluků a provádění asfaltových zálivek.

*(čtvercové a obdélníkové)

Pro námi prováděné práce je samozřejmostí používání kvalitních materiálů od společností představující špičku v této oblasti: kanalizační poklopy a mříže od německých firem HYDROTEC Technologies a Meier Guss, kvadratické a modulární poklopy od francouzské firmy EJ, vysokopevností malty od německé firmy BECK.

Co nás vedlo k tomu, abychom se vedle prodeje kanalizačních poklopů a mříží uličních vpustí, začali zabývat i jejich opravami a zabudováním?

Kromě klasického podnikatelského hlediska nás k tomuto kroku vedla zejména velká nespokojenost odborné i laické veřejnosti se stavem kanalizačních armatur na našich cestách. Neustálé výtky, že ten kanál mlátí, je propadlý nebo naopak vystouplý, byly ovšem často spojovány se špatnou kvalitou armatur. Při řešení reklamací však ve velké míře vyplynulo, že na vině nejsou špatné poklopy, ale nevhodně zvolený technologický postup a použití nekvalitních materiálů. To vše je dáno vysokým stupněm neznalosti základních  technologických postupů u prováděcích firem. A to je  hlavní důvod proč jsme se začali věnovat činnostem spojených s nabídkou profesionálních služeb a materiálů v oblasti montáží a oprav kanalizačních armatur.

UKÁZKY Z REALIZACE

realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace

KONTAKTY

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Za Stodolou 20, Modletice
251 70 Dobřejovice
IČO : 47549891

tel: +420 323 637 041
e-mail: opravypoklopu@sving.cz

Dispečink HOT LINE

+420 608 074 098