• realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace

Montáž samonivelačních poklopů

Osazením samonivelačního poklopu dojde ke snížení námáhání šachty vertikálním zatížením až 65%.

Pokud v tomto případě hovoříme o montáži samonivelačních poklopů, tak se téměř vždy jedná o osazení nových samonivelačních poklopů při kontinuální pokládce nových živičných vrstev vozovky a to v případě výstavby uplně nové komunikace nebo při běžných opravách silničních svršků frézováním a následnou pokládkou nových živičných vrstev.

Na rozdíl od výměny stávajícího poklopu za samonivelační jsou v tomto případě technologické postupy jsou odlišné, výsledná funkce poklopu je totožná.

Technologický postup je následující:

1. zakrytí šachty plechem (za určitých podmínek můžeme použít i vlastní poklop) a pokládka ložné asfaltové vrstvy, případně více vrstev podle projektu,

2. vybourání ložné vrstvy nad šachtou,

3. v případě potřeby osazení betonových vyrovnávacích prstýnků v závislosti na výškových poměrech a typu samonivelačního poklopu,

4. osazení bitumenového kovového bednění a uložení horké asfaltové směsi s postupným hutněním,

5. vyjmutí bednění a vložení samonivelačního rámu,

6. vložení víka do rámu a následné společné zabouchání samonivelačního poklopu a asfaltové směsi do nivelety ložné vrstvy,

7. odtrhnutí poklopu a jeho natření separátorem proti nalepení asfaltové směsi při pokládce obrusné vrstvy,

8. po nanesení obrusné vrstvy finišérem opatrně obnažíme poklop, nadzdvihneme a rám poklopu podhodíme přebytečnou asfaltovou směsí, zbytek směsi rozhrneme v ploše,

9. na závěr záválcujeme poklop společně s obrusnou vrstvou.

 

Garance

UKÁZKY Z REALIZACE

realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace

KONTAKTY

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Za Stodolou 20, Modletice
251 70 Dobřejovice
IČO : 47549891

tel: +420 323 637 041
e-mail: opravypoklopu@sving.cz

Dispečink HOT LINE

+420 608 074 098