• realizace
 • realizace
 • realizace
 • realizace
 • realizace
 • realizace
 • realizace
 • realizace

Opravy kanalizačních poklopů

Standardní výměna do 60 minut.

Oprava poklopů je téměř vždy spojena i s výměnou stávajícího poklopu, protože vlivem poškození zabudování dochází i k požkození poklopu. A samozřejmě také z důvodu poskytnutí garancí za provedené dílo. Celá operace lze v krocích vyjádřit:

 1. vybourání stávajícího poklopu,
 2. vyčíštění obnaženého zhlaví šachty,
 3. osazení betonových vyrovnácích prstýnků,
 4. osazení rámu poklopu - zafivání rámu poklopu do nivelety vozovky za pomoci stavěcích svorek,
 5. za použití vzduchového případně kovového bednění zalití vyrovnávacích prstýnků a rámu poklopu vysokopevnostní maltou EBRALIT cca -5 cm pod uroveň stávající vozovky,
 6. penetrace zatuhlé malty a přilehlých kolmých stěn , případně nalepení dilatační pásky,
 7. uložení a zhutnění horké asfaltové směsi,
 8. zalití dilatačních spár a veškerých trhlin horkou asfaltovou zálivkou, posyp drtí,
 9. osazení víka poklopu.

Garance

UKÁZKY Z REALIZACE

realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace

KONTAKTY

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Za Stodolou 20, Modletice
251 70 Dobřejovice
IČO : 47549891

tel: +420 323 637 041
e-mail: opravypoklopu@sving.cz

Dispečink HOT LINE

+420 608 074 098