• realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace

Opravy kanalizačních poklopů s výměnou za poklop samonivelační

Standardní výměna poklopu do 60 minut.

Jedná se o opravu, kdy je stávající klasický poklop vyměněn za nový poklop samonivelační. Celá operace lze v krocích vyjádřit:

1. vybourání stávajícího poklopu,

2. vyčištění obnaženého zhlaví šachty,

3. osazení betonových vyrovnávacích prstýnků,

4. za použití vzduchového případně kovového bednění zalití vyrovnávacích prstýnků vysoko pevnostní maltou EBRALIT, podle typu samonivelačního rámu, minimálně -12 cm pod úroveň stávající vozovky,

5. penetrační nátěr a osazení kovového bitumenového bednění,

6. uložení asfaltové směsi s postupným hutněním po vrstvách s přesahem poslední vrstvy cca +2cm nad niveletu vozovky, případně osazení bitumenové pásky když nebudeme provádět závěrečné zalití spár horkou asfaltovou zálivkou,

7. vyjmutí bitumenového bednění a osazení samonivelačního poklopu,

8. závěrečné hutnění asfaltové směsi včetně samonivelačního poklopu do nivelety vozovky,

9. zalití spár horkou asfaltovou zálivkou a posyp štěrkodrtí v případě nepoužití bitumenové pásky.

LOGO Opravy poklopůGaranceznačka

UKÁZKY Z REALIZACE

realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace

KONTAKTY

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Za Stodolou 20, Modletice
251 70 Dobřejovice
IČO : 47549891

tel: +420 323 637 041
e-mail: opravypoklopu@sving.cz

Dispečink HOT LINE

+420 608 074 098