• realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace

Výšková regulace poklopů

Ekonomické řešení v zárodku problému.

Výškovou regulaci poklopů lze uplatnit v případě, kdy dojde k poklesu poklopu, resp. mříže a v důsledku tohoto poklesu nedošlo zatím k závažnému poškození okolí poklopu ani šachty. Rám poklopu je pomocí speciálního zdvihacího zařízení vytažen do nivelety vozovky a  vzniklý prostor pod rámem je vylit zalévací maltou EBRALIT.  K zalití malty potřebujete buď kovové nebo vzduchové bednění . Na závěr je nutné veškeré trhliny v okolí poklopu zalít horkým tekutým asfaltem a posypat drtí.  Celá činnost není finančně ani časově náročná.

 

Regulace hever

UKÁZKY Z REALIZACE

realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace

KONTAKTY

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Za Stodolou 20, Modletice
251 70 Dobřejovice
IČO : 47549891

tel: +420 323 637 041
e-mail: opravypoklopu@sving.cz

Dispečink HOT LINE

+420 608 074 098