• realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace
  • realizace

Chráníme Vaše osobní údaje / GDPR pro živnostníky a malé podniky Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

ANO Máme osobní údaje* zaměstnanců, dodavatelů a/nebo zákazníků (*jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další nezbytné osobní údaje)

ANO Máme pouze osobní údaje potřebné pro podnikání

ANO Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme ANO Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a můžou u nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se můžou obrátit na dozorový orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat).

ANO Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy (kromě posudků o zdravotním stavu a práceschopnosti zaměstnanců). ANO Předáváme osobní údaje pouze zaměstnancům a dodavatelům zavázaným mlčenlivostí

ANO Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněné heslem ANO Máme osobní údaje v zamčené místnosti ANO Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni (pracovní smlouvy apod.) ANO Máme osobní údaje pouze pro svoje podnikání (plnění smluv, objednávek apod.)

ANO Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, mezd apod.) ANO Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní/jiné řízení apod.) ANO Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje ANO Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu ANO Zaměstnanci ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí ANO Zaměstnanci ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám ANO Dodavatelé ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí ANO Dodavatelé ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám Odpovědi ANO znamenají, že principálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR. Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.

UKÁZKY Z REALIZACE

realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace realizace

KONTAKTY

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Za Stodolou 20, Modletice
251 70 Dobřejovice
IČO : 47549891

tel: +420 323 637 041
e-mail: opravypoklopu@sving.cz

Dispečink HOT LINE

+420 608 074 098